NK16x, PTKx60 , HK160, NK160

NK16x, PTKx60 , HK160, NK160

Snímače s kovovou hlavicou do vzduchotechniky s odporovým alebo prúdovým výstupom.

Výrobca: Sensit

Snímače teploty sú určené pre kontaktné meranie teploty kvapalných médií v potrubí kde sa vyžaduje rýchla odozva na zmenu teploty média. Snímače je možné použiť pre všetky riadiace systémy, ktoré sú kompatibilné s typmi senzorov alebo výstupnými signálmi uvedenými v katalógovom liste. Snímače sú určené pre provádzku v neagresivnom prostredí.

Výstup snímača Typ snímača
Ni 1000/5000ppm NK160
Ni 1000/6180ppm NK161
Ni 891 NK162
Pt 100/3850ppm PTK160
Pt 500/3850ppm PTK260
Pt 1000/3850ppm PTK360
NTC 20 kOhm HK160
Prúdový výstup 4÷20mA NK560
Výstup: Prúdový 4 - 20 mA, Ni 1000/5000 ppm, Ni 1000/6180 ppm , Pt 100/3850 ppm, Ni 891, Pt 500/3850 ppm, Pt 1000/3850 ppm, NTC 20 kΩ