rad K

rad K

Snímače so závitom s odporovým výstupom.

Výrobca: Regmet

Snímače teploty sú určené pre kontaktné meranie teploty kvapalných médií v potrubí. Kovová meriaca stonka je z nerez oceli triedy DIN 1.4301. Štandardné vyhotovenie snímača je určené pre maximálnu teplotu 150°C, s nadstavcom (označenie pre snímač s Pt100 je KNP) je možné použiť snímač do teploty 200°C.

Výstup snímača Typ snímača
Ni 1000/5000ppm KL, KNL
Ni 1000/6180ppm KS, KNS
Ni 891 KJ, KNJ
Ni 10000/6180ppm KSA, KNSA
Ni 2226 KN, KNN
Pt 100/3850ppm KP, KNP
Pt 500/3850ppm KPB, KNPB
Pt 1000/3850ppm KPA, KNPA
NTC 20 kOhm KH, KNH
Výstup: Ni 1000/5000 ppm, Ni 1000/6180 ppm , Pt 100/3850 ppm, Ni 891, Ni 10000/6180 ppm, Ni 2226, Pt 500/3850 ppm, Pt 1000/3850 ppm, NTC 20 kΩ