P30x

P30x

Snímače sálavého tepla s odporovým alebo napäťovým výstupom

Výrobca: Regmet

Odporové snímače sálavého tepla sú určené pre detekciu a meranie sálavej složky tepla vo väčších miestnostiach a halách so suchým prostredím. Snímače zachytávajú efektívnu zložku sálavého tepla v meranom priestore.

Výstup snímača Typ snímača
Ni 1000/5000ppm P30L
Ni 1000/6180ppm P30S
Ni 891 P30J
Ni 10000/6180ppm P30SA
Ni 2226 P30N
Pt 100/3850ppm P30P
Pt 500/3850ppm P30PB
Pt 1000/3850ppm P30PA
NTC 20 kOhm P30H
Napäťový výstup 0÷10V P30U
Výstup: Prúdový 4 - 20 mA, Napäťový 0 - 10 V, Ni 1000/5000 ppm, Ni 1000/6180 ppm , Pt 100/3850 ppm, Ni 891, Ni 10000/6180 ppm, Ni 2226, Pt 500/3850 ppm, Pt 1000/3850 ppm, NTC 20 kΩ