SNP

SNP

Snímače prúdenia vzduchu s napäťovým výstupom.

Výrobca: Sensit

Snímače prúdenia sú určené pre kontaktné meranie rýchlosti prúdenia plynných látok. Vyhovujú stupňu ochrany IP 65 podľa STN EN 60 529. Kombináciou snímača a stredového držiaku je možné použiť snímače pre meranie prúdenia v klimatizačných kanáloch alebo potrubiach. Teplotná odolnosť hlavice snímača je -30 až 70 ° C a nesmie byť ani krátkodobo prekročená. Snímač je možné použiť pre všetky riadiace systémy, ktoré sú kompatibilné s výstupom 0 až 10V. Snímače sú určené pre prevádzku v chemicky neagresívnom prostredí.

odkaz Katalógový list

Výstup: Napäťový 0 - 10 V