PFLV, PFLM

PFLV, PFLM

Snímače prúdenia vzduchu s aktívnym alebo RS485 výstupom.

Výrobca: Regmet

Snímače sú určené pre meranie rýchlosti prúdenia vzduchu bez agresivných prímesí v klimatizačných kanáloch (PFLV12) alebo na fasáde náveternej strane domu (PFLV111). Typ PFLV111 sa využíva napr. pre automatické zatváranie okeníc, zatiahnutie markíz a podobne. Výstupom je lineárny napäťový alebo prúdový signál plne konfigurovateľný v celom rozsahu 0 ÷ 10V alebo 0 ÷ 20mA. Typ PFLVxx-D naviac umožňuje miestne zobrazenie meraných hodnôt prostredníctvom displeja zabudovaného do priehľadného veka snímača. Komunikácia s nadradeným systémom pre snímač PFLM je riešená po linke RS485 prostredníctvom protokolu Modbus RTU.

Výstup snímača Typ snímača
Prúdový výstup 4÷20mA PFLV
Napäťový výstup 0÷10V PFLV
ModBus RTU po RS485 PFLM
Výstup: Prúdový 4 - 20 mA, Napäťový 0 - 10 V