NK16xEX, NK36xEX, PTKx60EX, HK160EX

NK16xEX, NK36xEX, PTKx60EX, HK160EX

Snímače s rýchlou odozvou do EX s odporovým výstupom.

Výrobca: Sensit

Snímače teploty sú určené pre kontaktné meranie teploty kvapalných kde je potrebná rýchlejšia odozva na zmenu teploty. Odporové snímače teploty nie sú schopné vytvárať iskry, oblúky alebo vysoké povrchové teploty, pričom maximálny povolený DC príkon pre snímače je 2mW. Štandardný teplotný rozsah použitia snímača v zóne 2 je - 30°C÷ +80°C, čo zodpovedá teplotnej triede T6, a v priestoroch s nebezpečím výbuchu nesmie byť ani krátkodobo prekročený.

Senzor snímača Typ snímača
Ni 1000/5000ppm NK160EX
Ni 1000/6180ppm NK161EX
Ni 891 NK162EX
Pt 100/3850ppm PTS160EX
Pt 500/3850ppm PTS260EX
Pt 1000/3850ppm PTS360EX
NTC 20 kOhm HK160EX