SHV1, SHV2

SHV1, SHV2

Spínače zaplavenia 24V AC/DC

Výrobca: Sensit

Spínače zaplavenia sú tvorené kovovými snímacími elektródami a plastovou hlavicou, v ktorej je umiestená vyhodnocovacia elektronika. Pripojenie napájecieho napätia 24 VDC alebo 24 VAC a zároveň kľudový stav na výstupe relé alebo tranzistore je indikovaný zelenou LED diódou. Poruchový stav (vytvorenie vodivého spojenia medzi elektródami) je signalizované červenou LED diódou vo vnútri krabičky a zmenou stavu výstupného tranzistoru alebo kontaktu relé.

Pre SHV1 základná dĺžka snímacích elektród je 50 mm. Prívodné káble sú k svorkovnici pripájané cez vývodky, ktoré sú súčasťou plastovej hlavice.

Pre SHV2 dĺžka vlastných snímacích elektród je 50 mm, základná dĺžka prepájacieho káblu je 2 metre.

Výstup: Tranzistor s otvoreným kolektorom, Kontakt relé