SZ1, SZ2, SZ3, SZ4

SZ1, SZ2, SZ3, SZ4

Spínače hladiny 24 V AC/DC.

Výrobca: Regmet

Spínače zaplavenia sú určené pre signalizáciu poruchových stavov (napr. úniku vody) v prevádzkach výmenníkových staníc, kotolní a podobných zariadení. Sú napájané podľa typu jednosmerným alebo striedavým napätím 24 V.

Typ Výstup Napájacie napätie
SZ1 OUT C, OUT E 12-30 VDC
SZ2 OUT E 24 VDC, 24 VAC
SZ3 OUT C, OUT E, relé 24 VDC ±10%
SZ4 OUT E, relé 24 VDC, 24 VAC
Výstup: Tranzistor s otvoreným kolektorom, Kontakt relé