RH1

RH1

Regulátor hladiny

Výrobca: Regmet

Hladinový spínač RH1 je určený pre reguláciu hladiny elektricky vodivých kapalín.

odkaz Katalógový list

Výstup: Kontakt relé