EFM-115

EFM-115

Elektromagnetický prietokomer EFM-115 je určený pre meranie prietoku vody a iných elektricky vodivých médií.

Výrobca: Dinel

Elektromagnetický prietokomer EFM-115 je presný merací prístroj, určený pre meranie prietoku vody a iných elektricky vodivých médií. Meranie je založené na princípu Lorentzova zákona, podľa ktorého na elektrický náboj pohybujúci sa v magnetickom poli pôsobí magnetická sila. Dôsledkom tohto princípu vzniká na meracích elektródach napätie, ktoré je priamo úmerné rýchlosti prietoku vodivej kvapaliny. Prietokomer sa skladá z dvoch častí, snímača a riadiacej jednotky s priezorom pre zobrazovací displej. Riadiaca jednotka je pripevnená pomocou multifunkčného úchytu priamo na telo prietokomeru a je podľa potreby odnímateľná. Nasadenie prietokomeru je vhodné tam, kde sú merané hodnoty ďalej spracovávane pre účely merania, regulácie, dávkovania, zmiešavania a pod.

- určené k spojitému meraniu okamžitého objemového prietoku, množstvo pretečeného média v obidvoch smeroch
- svetlosť potrubia DN15 až DN200
- indikácia smeru prúdenia
- široký rozsah napájacieho napätia
- jednoduchá zmena z kompaktného na oddelenie vyhotovenie

odkaz Katalógový list

Výstup: Prúdový 4 - 20 mA, ModBUS, Kontakt relé