ULM-70

ULM-70

Meranie výšky hladín rôznych kvapalných látok, odpadových vôd, kalov, suspenzií

Výrobca: Dinel

Ultrazvukový hladinomer ULM-70 je kompaktné meracie zariadenia obsahujúce elektroakustický menič a elektronický modul. Hladinomery vysielajú pomocou elektroakustického meniča radu ultrazvukových impulzov, ktoré sa šíria smerom k hladine. Odrazená akustická vlna je spätne meničom prijatá a následne spracovaná v elektronickom module. Tu blok inteligentného vyhotovenia prevedie odfiltrovanie rušivých signálov, porovnávaním vyčisteného prijatého signálu s mapou falošných odrazov (napr. od miešadiel, rebríkov a podobne) a následný výber žiadaného odrazu. Na základe šírenia jednotlivých pulzov k hladine a naspäť a na základe nameranej teploty v nádrži je vypočítaná vzdialenosť k povrchu hladiny. Podľa výšky hladiny je potom nastavený výstup hladinomera a meraný údaj je zobrazený na displeji.

Hladinomery sú vďaka bezdotykovému princípu snímania vhodné pre meranie výšky hladín rôznych kvapalných látok, odpadových vôd, kalov, suspenzií a pod. Použiteľnosť pre meranie sypkých materiálov je obmedzená, dochádza ku skráteniu meracieho rozsahu.

pdf Katalógový list