ULM-53

ULM-53

Meranie výšky hladín rôznych kvapalných látok, odpadových vôd, kalov, suspenzií

Výrobca: Dinel

Ultrazvukový hladinomer ULM-53 sú kompaktné meracie zariadenia obsahujúce elektroakustický menič a elektronický modul. Hladinomery vysielajú pomocou elektroakustického meniča radu ultrazvukových impulzov, ktoré sa šíria smerom k hladine. Odrazená akustická vlna je spätne meničom prijatá a následne spracovaná v elektronickom module. Na základe doby letu jednotlivých impulzov k hladine a naspäť je elektronikou hladinomera vypočítaná aktuálna vzdialenosť k povrchu hladiny.
Hladinomery sú vďaka bezdotykovému princípu snímania vhodné pre meranie výšky hladín rôznych kvapalných látok, odpadových vôd, kalov, suspenzií a pod. Celé nastavenie sa robí pomocou dvoch tlačidiel umiestnených v hornej časti snímača. Hladinomer je vybavený optickou indikáciou stavu (STATE) a procesu nastavenia (MENU). Výstupy hladinomeru môžu byť prúdové alebo napätové.

pdf Katalógový list