DLM-35

DLM-35

Meraniu výšky hladiny rozličných kvapalných a sypkých látok v nádržiach, zásobníkoch silách, jímkach.

Výrobca: Dinel

Kapacitné hladinomery DLM sú určené k spojitému meraniu výšky hladiny rozličných kvapalných a sypkých látok v nádržiach, zásobníkoch silách, jímkach a pod.

Hladinomer pozostáva z púzdra s elektronikou a zo snímacej elektródy.
Elektronický diel prevádza veľkosť kapacity na prúdový signál (4-20 mA), alebo napäťový signál (0-10V).
Hladinomery sú vyrábané v niekoľkých modifikáciách meracích elektród (tyčové a lanové).
Elektrody môžu byť potiahnuté izoláciou, čo má veľký význam pre zabezpečenie funkčnosti v prípade prichytávajúcich, elektricky vodivých a agresivnych médií.
Tyčové elektródy sú k dispozíci i vo verzii s referenčnou (koaxiálnou) trubkou pre meranie kvapalín v nádržiach z nevodivého materiálu.
Hladinomery sú vyrábané v následujících prevedeniach: N – do priestorov bez nebezpečia výbuchu, NT – vysokoteplotné prevedenie do priestrov bez nebezpečia výbuchu.
DLM sú ponúkané v rôznych variantách pripojenia (metrický a trubkový závit, tlakový závit NPT).

pdf Katalógový list