CLM-36

CLM-36

Meranie výšky hladiny rozličných kvapalných a sypkých látok v nádržiach, zásobníkoch silách, jímkach

Výrobca: Dinel

Kapacitné hladinomery CLM sú určené k spojitému meraniu výšky hladiny rozličných kvapalných a sypkých látok v nádržiach, zásobníkoch silách, jímkach a pod. Hladinomer pozostáva z púzdra s odnímateľnou elektronikou a zo snímacej elektródy. Snímacia elektróda, ktorá je prispôsobená druhu použitia a typu meraného materiálu tvorí voči okoliu(plášťu nádoby, referenčnej elektróde a pod.) kapacitor(kondenzátor), ktorého veľkosť je závislá ne výške zaplavenia resp. zasypania. Dielektrikom kapacitoru je buď samotné médium(nevodivé látky), alebo izolácia elektródy(vodivé látky). Elektronický diel prevádza veľkosť kapacity na prúdový signál 4-20 mA, ktorý je možné prenášať dvojvodičovým vedením na veľké vzdialenosti. Citlivosť je možné voliť z 8 prepínateľných rozsahov, plynulo kompenzovať počiatočnú kapacitu a plynulo meniť zosilnenie. Hladinomery sú vyrábané vo verzii(N) do normálneho prostredia alebo vo verzii(Xi) do výbušných priestorov triedy až zóna 0(trvalý výskyt horľavých pár a plynov) resp. zóna 20(horľavé prachy), k dispozícii je taktiež vysokoteplotné prevedenie a rôzne druhy procesného pripojenia (závitové, Triclamp).

pdf Katalógový list