GRLM-70 "Miranda"

GRLM-70 "Miranda"

Odolný voči zmenám atmosféry (tlak, teplota, prachy, pary,permitivity, vodivosti)

Výrobca: Dinel

Radarové hladinomery GRLM sú kompaktné maracie zariadenia skladajúce sa z tela hladinomeru a meracej elektródy. Súčasťou tela hladinomeru je i zobrazovací modul (displej). Elektronika hladinomera vybudí veľmi krátky elektrický impuls (cca 0,5 ns), ktorý je spätý na jednovodičové vedenie (meraciu elektródu). Meracia elektróda môže mať pododbu tyče, tyče s referenčnou trubkou, alebo lana. Po elektróde sa impuls šíry vo forme elektromagnetickej vlny smerom k hladine, kde sa čiastočne odráža a odrazená zložka sa vracia späť do prijímacieho modulu elektroniky hladinomeru. Elektronika zmeria čas letu elektromagnetickej vlny a vypočíta aktuálnu vzdialenosť k povrchu hladiny. Podľa výšky hladiny je potom nastavený výstup hladinomera a meraný údaj je zobrazený na displeji.
Radarový hladinomer s vedenou vlnou je vďaka svojmu princípu merania odolný ako voči zmenám atmosféry (tlak, teplota, prachy, pary), tak proti zmenám parametrov média (zmeny permitivity, vodivosti).

pdf Katalógový list