HLM-25C

HLM-25C

Keramické čidlo je odolné voči mierne znečistenej a zakalenej vody.

Výrobca: Dinel

Hydrostatický hladinomer HLM-25S je kompaktné meracie zariadenie obsahujúce kremíkové tenzometrické čidlo a vyhodnocovaciu elektroniku v nerezovej sonde.
Keramické čidlo je odolné voči mierne znečistenej alebo zakalenej vody.
Z puzdra sondy vychádza kábel s kapilárou, ktorá slúži k privedeniu porovnávacieho atmosferického tlaku do sondy.
Čelná strana sondy je otvorená, teda hladinomer je odolnejší voči zachyteniu hrubších nečistôt.
Na hladinomere nie sú žiadne nastavovacie prvky.

pdf Katalógový list