HLM-25S

HLM-25S

Neagresívne kvapaliny bez hrubých nečistôt, bez tlakových nádrži a bazénoch.

Výrobca: Dinel

Hydrostatický hladinomer HLM-25S je kompaktné meracie zariadenie obsahujúce kremíkové tenzometrické čidlo a vyhodnocovaciu elektroniku v nerezovej sonde.
Z puzdra sondy vychádza kábel s kapilárou, ktorá slúži k privedeniu porovnávacieho atmosferického tlaku do sondy.
Čelná strana sondy má demontovateľnú krytku zabraňujúcu mechanickému poškodeniu membrány.
Na hladinomere nie sú žiadne nastavovacie prvky.
V nádržiach kde vzniká vírenie kvapaliny vplyvom silného prítoku alebo miešadla, je nutné sondu umiestniť do ochrannej rúry, za prekážku, alebo aspoň do maximálnej vzdialenosti od zdroja vírenia.
Pri použití na iné kvapaliny ako vodu je potrebné previesť korekciu výstupného prúdu s ohľadom na hustotu meranej kvapaliny, popr. konzultovať aplikáciu u firmy Maret.

pdf Katalógový list