HLM-16N, HLM-25N

HLM-16N, HLM-25N

Hladiny neagresívnych kvapalín bez hrubých nečistôt v beztlakových nádržiach, vrtoch, studniach, jímkach, vodojemoch a bazénoch.

Výrobca: Dinel

Hydrostatické hladinomery HLM-25 a HLM-16 sú kompaktné meracie zariadenia obsahujúce kremíkové tenzometrické čidlo a vyhodnocovaciu elektroniku v nerezovej sonde.
Z puzdra sondy vychádza dvojžilový kábel s kapilárou, ktorá slúži k privedeniu porovnávacieho atmosferického tlaku do sondy.
Opačný koniec sondy je zakrytý nerezovou demontovateľnou krytkou, ktorá zabraňuje mechanickému poškodeniu membrany.
Hladinomery HLM sú určené k spojitému meraniu hladiny neagresívnych kvapalín bez hrubých nečistôt v beztlakových nádržiach, vrtoch, studniach, jímkach, vodojemoch a bazénoch.
Princípom merania hladiny je využitie priamej závislosti hydrostatického tlaku na výške stĺpca hladiny kvapaliny. Pre meranie môžeme využiť štandardné meracie rozsahy, alebo zadať priamo požadovaný rozsah. Na hladinomery nie sú žiadne nastavovacie prvky.

pdf Katalógový list