CLS-53N

CLS-53N

Snímanie sypkých materiálov v zásobníkoch, kontajneroch, v silách

Výrobca: Dinel

Kapacitný snímač CLS-53N je určený k limitnému snímaniu sypkých materiálov v zásobníkoch, kontajneroch, v silách a podobne. Možnosť napojenia na sieťové napätie umožňuje použitie snímača k priamemu vyhodnocovaniu obsahu peliet, detekciu drevných štiepok, obilovín, granulátov a pod. Výstup snímača je realizovaní bezkontaktným elektrickým spínačom. Citlivosť a výstupný režim (zapnuté / vypnuté) ide jednoducho nastaviť priložením magnetického pera na citlivú plôšku "SENSE" označenú "set ON" alebo "set OFF" umiestnenú vedľa konektora. Týmto spôsobom sa nastavuje citlivosť na meranom médiu a súčastne režimy "O" alebo "C". Priloženie magnetického pera je indikované 4 krátkymi prebliknutiami kontrolky "STATE". Pripojenie je dvojvodičové, realizované pomocou konektoru (DIN 43650), priamo do obvodu stykača alebo relé.

CLS – 53N – SAC snímač je vybavený ochranou proti prepólovaniu napájacieho napätia a napäťovým špičkám. Snímač nie je vybavený ochranou proti prúdovému preťaženiu. Zariadenie triedy ochrany II. Ochrana pred nebezpečným dotykom je zaistená stupňom krytia IP65. Elektrická bezpečnosť podľa ČSN EN 61010-1.

CLS–53N–P(N) snímač je vybavený ochranou proti prepólovaniu napájacieho napätia, napäťovým špičkám a prúdovému preťaženiu. Ochrana pred nebezpečným dotykom je zaistená bezpečným napájacím napätím ČSN 33 2000-4-41 a stupňom krytia IP65.

EMC je u oboch typov v súlade s normami ČSN EN 55022, ČSN EN 61000-6-2, -3, ČSN EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6 a ČSN EN 61000-4-11.

pdf Katalógový list