CPS-24

CPS-24

Detekcia približenia, alebo na vyhodnotenie pohybu pevných predmetov

Výrobca: Dinel

Kapacitný približovací snímač CPS-24 je určený na detekciu približenia, alebo na vyhodnotenie pohybu pevných predmetov. Je možné ho použiť na indikáciu stavu hladiny v elektricky nevodivých (plastových, sklenených) nádrží a stavoznakov. Výborne sa hodí na indikáciu úniku kvapalín v záchytných vaniach, betonových jímkach, alebo na podlahe.
Stav snímača je signalizovaný LED diodou. Citlivosť snímača je možné nastaviť trimrom, ktorý je umiestnený pod krycou skrutkou. Jeho konštrukcia a použité materiály (nerez, PTFE) umožňuje použitie v zložitých, agresívnych a výbušných prostrediach a rovnkao tak i v prostrediach čistých (potravinárstvo, výroba liekov, a pod.).
Podľa pracovných priestorov je možné rozlíšiť:
variantu N do priestoru bez nebezpečia výbuchu - výstup (NPN alebo PNP)
variantu Xi do výbušných priestorov až zóna 0 - výstup NAMUR

pdf Katalógový list