DLS-35

DLS-35

Kvapalných a sypkých látok v nádržiach, jímkach trubkách, zásobníkoch, silách

Výrobca: Dinel

Kapacitné hladinové snímače DLS-35 sú určené k limitnému snímaniu kvapalných asypkých látok v nádržiach, jímkach trubkách, zásobníkoch, silách a pod.
Snímače sú vyrábané v niekoľkých modifikáciách snímacích elektród /tyčové a lanové). Elektrody môžu byť potiahnuté izoláciou, čo má význam pre zabezpečenie funkčnosti v prípade nachytávania elektricky vodivých a agresívnych médií. Tyčové elektródy sú k dsipozícii i vo verzii s referenčnou trubkou pre meranie kvapalín v nádržiach z nevodivého materiálu.

Podľa pracovných priestorov je možné rozlíšiť:
variantu N do priestoru bez nebezpečia výbuchu
variantu NT vysokoteplotný snímač do priestoru bez nebezpečia výbuchu

pdf Katalógový list