FS-4

FS-4

Plavákový snímač úniku ropy

Výrobca: Dinel

Plavákový snímač úniku ropy FS-4 je určený k detekcii úniku ropy a ropných produktov v záchytných, alebo ochranných jímkach. Je zložený z dvoch vodiacich tyčí, plaváku na ktorom je umiestnený snímač CPS-24Xi-C-RO a iskrovo bezpečná vyhodnocovacia jednotka NSSU-811. Plavák je skonštruovaný tak, aby čelo snímača bolo ponorené pod hladinou média. Pokiaľ je čelo snímača v styku s vodou, alebo sa dotýka kovového hranola (v prípade prázdnej jímky), potom je senzor aktivovaný. Ak je čelo snímača v styku s ropou, alebo ropnými produktami, potom je senzor deaktivovaný t. j. uvedený do havarijného stavu. Kapacitný snímač sa elektricky pripojí k špeciálne upravenej vyhodnocovacej jednotke NSSU-811 s reléovým výstupom. Je možné zvoliť typ jednotky s napájacím napätím 230V AC, alebo 24V DC. Vodiace tyče plaváku môžu mať ľubivolnú dĺžku max. však 2,5m.

pdf Katalógový list