SPSU, PSU, DSU

SPSU, PSU, DSU

Stabilizované univerzálne zdroje

Výrobca: Dinel

Zdroje sú určené pre spoľahlivé napájanie snímačov neelektrických veličín (hladina, prietok, teplota, tlak), alebo ako zdroje pre rôzne pomocné obvody, idnikátory, prevodníky, spínacie a riadiace jednotky a pod. Pristroje splňujú normy elektrickej bezpečnosti a elektromagnetickej kompability. Zdroje majú zabudovanú ochranu proti skratu a preťaženiu.

SPSU-1200-20 - univezálny stabilizovaný zdroj s indikáciou zaťaženia, výstupné napätie 12V DC, maximálne zaťaženie 2A. Elektronická ochrana proti skratu a prúdovému preťaženiu na výstupných svorkách, tepelná pistka. Optická indikácia stavu, preťaženia a záťaže (LED bargraf)
SPSU-2400-18 - univezálny stabilizovaný zdroj s indikáciou zaťaženia, výstupné napätie 24V DC, maximálne zaťaženie 1,8A. Elektronická ochrana proti skratu a prúdovému preťaženiu na výstupných svorkách, tepelná pistka. Optická indikácia stavu, preťaženia a záťaže (LED bargraf)
PSU-2400 - jednokanálový stabilizovaný zdroj, výstupné napätie 24V DC, maximálne zaťaženie 150mA. Elektronická ochrana proti skratu na výstupných svorkách. Optická indikácia stavu.
DSU-2420 - dvojkanálový stabilizovaný zdroj, výstupné napätie 2x 24V DC (galvanicky oddelené), maximálne zaťaženie 2x 50mA. Elektronická ochrana proti skratu na výstupných svorkách. Optická indikácia stavu jednotlivých vstupov.
PSU-1200-S - miniatúrny stabilizovaný zdroj, výstupné napätie 12V DC, maximálne zaťaženie 80mA. Elektronická ochrana proti skratu na výstupných svorkách. Optická indikácia stavu.
PSU-2400-S - miniatúrny stabilizovaný zdroj, výstupné napätie 24V DC, maximálne zaťaženie 40mA. Elektronická ochrana proti skratu na výstupných svorkách. Optická indikácia stavu.

pdf Katalógový list