CDSU

CDSU

K vyhodnoteniu stavov vodivostných sond.

Výrobca: Dinel

Hladinové relé sú dvojkanálové jednotky určené k vyhodnoteniu stavov vodivostných sond. Obsahujú zdroj pomocného striedavého napätia pre napájanie sond. Striedavé napätie zdroja zabraňuje polarizáciu kvapaliny a tým aj zvýšenú oxidáciu elektród u vodivých sond. Pomocou DIP prepínačov je možné zvoliť základný režim (nezávistlá funkcia dvoch sond) alebo režim regulácie hladiny medzi min. a max. stavom (stráženie množstva kvapaliny v nádržiach, studniach a pod.). Plynulo je možné nastaviť citlivosť na zmenu vodivosti meranej kvapaliny (zamedzenie spínania rôznymi rušivými vplyvmi - znečistenie, usadeniny) i dobu výstupu ( časové oneskorenie zopnutia relé - jednotka nereaguje na krátkodobé zmeny hladiny)

CDSU-522 - inštalácia na DIN lištu, umiestnenie do rozvádzača (prevedenie 2-modul). Plynulé nastavenie citlivosti, pevne nastavená doba oneskorenia na výstupe
CDSU-522-W - nástenné vyhotovenie, možnosť montáže i do vonkajšieho priestoru (IP65). Plynulé nastavenie citlivosti a doby oneskorenia na výstupe.

pdf Katalógový list