SSU-1211 a DSU-1222

SSU-1211 a DSU-1222

Napájanie snímačov,prevedenie ich stavu na silový kontakt

Výrobca: Dinel

Univerzálna napájacia jednotka pre napájanie snímačov a prevedenie ich stavu na silový kontakt
možnosť pripojiť dvojstavové snímače Dinel so všetkými druhmi výstupov (NPN, PNP, "S", NAMUR – tu len pre bezpečné priestory, beznapäťový kontakt)
- odolné proti skratu, prúdovému preťaženiu a prepätiu
- zdroj bezpečného malého napätia podľa ČSN 33 2000-4-41
- indikácia stavu pomocou LED
- montáž na 35 mm DIN lištu, do výrezu 45 mm

pdf Katalógový list