MGU-800

MGU-800

Merač, zobrazovač, regulátor a záznamník veličiny

Výrobca: Dinel

Multifunkčná zobrazovacia jednotka MGU-800 je pokročilým viackanálovým zariadením umožňujúce merať, zobrazovať, regulovať a zaznamenávať veličiny vo viacerých kanáloch súčasne. Je to ideálne riešenie pre aplikácie, kde je niekoľko rôznych fyzikálnych veličín reprezentujúcich stav sledovaného objektu. Jednotka môže pracovať samostatne, alebo spolupracovať s externými meracími a výkonovými modulmi. Vyrába sa pre napájacie napätie 230V alebo 24V.
MGU-800 je navrhnutá ako modulárna jednotka skladajúca sa zo základnej časti, vstupno-výstupných modulov a komunikačného modulu. Základná časť obsahuje hlavný procesor, farebný dotykový displej, napájací zdroj a základné kounikačné rozhranie (USB a RS485). Všetky ostatné moduly sú voliteľné a podľa špecifikácie zákazníka nainštalované do jednotky.
IUI4 - 4x prúdový vstup, 4x napäťový vstup
IUI8 - 8x prúdový vstup, 8x napäťový vstup
II16 - 16x prúdový vsup
ID8 - 8x digitálny (binárny) vstup
IFI2 - 2x prúdový vstup (prietokomer) + 2x prúdový vstup
IFI4 - 4x prúdový vstup (prietokomer) + 4x prúdový vstup
IPI2 - 2x pulzný vstup (prietokomer) + 2x prúdový vstup
IPI4 - 4x pulzný vstup (prietokomer) + 4x prúdový vstup
ICP4 - 4x univerzálny čítač
ITC4 - 4x vstup pre termočlánky
ITC8 - 8x vstup pre termočlánky
IRT4 - 4x vstup pre odporové teplotné čidlá
OI2 - 2x pasívny analógový výstup (4 ... 20mA)
OR8 - 8x výstupné relé (zaľažitelnosť 250V/1A)

pdf Katalógový list