PDU

PDU

Meranie výšky hladiny, tlaku, prietoku, teploty

Výrobca: Dinel

Programovateľné zobrazovacie jednotky PDU slúžia k meraniu fyzikálnych veličín (výška hladiny, tlak, prietok, teplota a pod.). Jednotky sú vstavané do prístrojovej škatuľky určenej pre montáž do panelu, alebo na stenu. Pripojovacia svorkovnica je umiestnená na zadnej strane prístroja pre panelové umiestnenie a vo vnútri prístroja pre nástenné prevedenie. Na prednom paneli sú štyri tlačítka slúžiace k nastavenie všetkých funkcií a signalizačné LED. Je možné zvoliť rôzne typy prevodných charakteristík (lineárna, kvadratická, odmocninová a užívateľsky definovaná). Jednotky sú podľa typu vybavené dvoma, alebo štyrmi releóvými výstupmi, rozhraním RS485/Modbus a prúdovým výstupom. Jenotlivé typy je možné objednať v dvoch napájacích verziách.

PDU–420–W - 2 nezávislé reléové výstupy (2 limity), nástenné vyhotovenie, napájanie 230 V nebo 24 V, rozhraní RS–485 / Modbus RTU. Možnosť doplnenia o infračervený diaľkový ovládač RCW–1
PDU–420–P - 2 nezávislé reléové výstupy (2 limity), panelové vyhotovenie, napájanie 230 V nebo 24 V, rozhraní RS–485 / Modbus RTU
PDU–421–P - 2 nezávislé reléové výstupy (2 limity), panelové vyhotovenie, napájanie 230 V nebo 24 V, rozhraní RS–485 / Modbus RTU, analógový prúdový výstup
PDU–440–P - 4 nezávislé reléové výstupy (4 limity), panelové vyhotovenie, napájanie 230 V nebo 24 V, rozhraní RS–485 / Modbus RTU
RCW-1 - infračervený diaľkový ovládač pre zmenu nastavenia parametrov bez nutnosti montáže predného krytu u jednotky PDU-420-W.

pdf Katalógový list