Membránové oddelovače

Membránové oddelovače

Oddeľovače pre manometre a snímače tlaku

Výrobca: BHV

Používajú sa pri meraní tlaku v tých prípadoch, keď je neprípustné, aby meraná látka prišla do kontaktu
s meracím ústrojenstvom snímača alebo tlakomeru.

pdfKatalógový list