MOC_C

MOC_C

Uplatnenie najmä v potravinárskom a farmaceutickom priemysle

Výrobca: BHV

Membránové oddeľovače slúžia k tomu, aby merané médium nevstúpilo do meracieho ústrojenstva tlakomeru resp.
prevodníka tlaku. Používajú sa pri meraní tlaku tuhnúcich alebo kryštalizujúcich látok, horúcich látok alebo tam, kde je potrebné zabezpečiť možnosť dokonalého vyčistenie systému od zvyškov produktu.
Oddeľovače Clamp nachádzajú uplatnenie najmä v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. sú sanitovatelné - tj. vhodné pre CIP, SIP.

pdfKatalógový list