AS01, AS02

AS01, AS02

Analytická sonda

Výrobca: J.T.O.

Sonda AS01 alebo AS02 slúži v spolupráci s prístrojom GD500 pre nastavenie plynových spotrebičov pomocou rozboru odchádzajúcich spalín. V sonde AS01 sú zabudované dva plynové senzory pre meranie koncentrácie kyslíka a oxidu uhoľnatého a niekolko teplotných snímačov. Ďalšie veličiny potrebné k nastaveniu spotrebiča sú dopočítané podľa ďalších uvedených vzťahov.
V sonde AS02 je iba plynový senzor na CO, kyslík nemeria a ďalšie výpočty nevykonáva.

pdfKatalógový list