J.T.O.

 • AS01, AS02

  Analytická sonda

 • GD500

  Prenosný detektor

 • GD51

  Prenosný detektor horľavých plynov

 • GDCO

  Prenosný detektor oxidu uhoľnatého

 • Húkačka KPE1200

  Húkačka 12V DC (60dB)

 • Húkačka JTO

  Húkačka 12V DC (90dB)

 • NZ34, NZ34DIN

  Napájací zdroj (DC 12 V) slúži na napájanie jedného alebo viacerých...

 • NZ424, NZ424DIN

  Slúži na napájanie (DC 12V) jedného až štyroch kusov snímačov plynu.

 • GC20PN, GC20PK

  Detektor prítomnosti horľavých látok vo vzduchu

 • GC20R

  Detektor chladiva

 • GI30WN, GI30WK

  Detektor prítomnosti horľavých látok vo vzduchu

 • GIC40N

  Detektor prítomnosti oxidu uhoľnatého vo vzduchu

 • GR31

  Detektor výbušných látok

 • GSU2N

  Detektor CO s výstupom 4 – 20 mA

 • GC20P-230

  Detektor prítomnosti horľavých látok vo vzduchu, napájanie 230V AC.

 • GD52

  Detektor spáliteľných plynov

 • GICO20P-230V

  Detektor oxidu uhoľnatého

 • GD550

  Prenosný detektor