GIC40N

GIC40N

Detektor prítomnosti oxidu uhoľnatého vo vzduchu

Výrobca: J.T.O.

Ich úlohou je včasné vysielanie signálu o vzniku potenciálne nebezpečnej atmosféry pre zdravie. Sú určené na použitie v priemyselných a komerčných aplikáciách na detekciu CO. Pre svoju činnosť používa polovodičový senzor, ktorý môže reagovať na prítomnosť iných pár.

odkaz Katalógový list

Detekovaný plyn: CO - oxid uhoľnatý
Výstup: Tranzistor s otvoreným kolektorom