GICO20P-230V

GICO20P-230V

Detektor oxidu uhoľnatého

Výrobca: J.T.O.

Úlohou detektora je včasné vysielanie signálu o vznikajúcom potenciálne nebezpečnej atmosféry pre zdravie. Pre svoju činnosť používajú žhavený polovodičový senzor, který môže reagovať na prítomnosť rady iných horlavých plynov alebo pár. Špeciálnym postupom riadenia senzora je ale dosiahnutá vysoká citlivosť na CO so sníženým vplyvom iných plynov.

odkaz Katalógový list

Detekovaný plyn: CO - oxid uhoľnatý