GR31

GR31

Detektor výbušných látok

Výrobca: J.T.O.

Kotolne, technologické prevádzky, priestory pre prestavbu áut na LPG, kde je špecifikované prostredie ZONA2. Detektory využívajú pre meranie koncentrácie plynového snímača pracujúceho na princípe absorpcie infračerveného žiarenia. Signál snímača je vyhodnotený v detektor elektroniky, ktorý podľa stavu snímača ovláda výstupy a
signalizačné kontrolky. Detektory GR31 pracujú v bezústredňovej prevádzke.

pdfKatalógový list

Detekovaný plyn: CH4 - metán
Výstup: Prúdový 4 - 20 mA, Tranzistor s otvoreným kolektorom