Húkačka KPE1200

Húkačka KPE1200

Húkačka 12V DC (60dB)

Výrobca: J.T.O.

Húkačka KPE1200 je malá siréna určená na upozornenie obsluhy na dosiahnutie prvého či druhého stupňa
koncentrácie plynu u detekčného systému. Pripája sa na svorky S + a S- napájacieho zdroja NZ34.
Zvyčajne sa inštaluje do miest s trvalou obsluhou, ako sú recepcie, vrátnice alebo miestnosti pre
stálu prítomnosť údržby...
Úroveň hlasitosti je možné prirovnať k pískanie elektrického budíka, takže nemožno používať na privolanie
obsluhy z inej miestnosti alebo inej časti objektu.

pdfKatalógový list