GI30WN, GI30WK

GI30WN, GI30WK

Detektor prítomnosti horľavých látok vo vzduchu

Výrobca: J.T.O.

Detektory typu GI30WN a GI30WK sú stacionárne elektronické prístroje určené na detekciu prítomnosti horľavých látok vo vzduchu. Ich úlohou je včasné vyslanie signálu o vzniku potenciálne výbušnej atmosfére. Sú určené pre použitie v priemyselných a komerčných aplikáciách pre detekciu horľavých plynov alebo pár horľavých látok. 

V ponuke sú dve vytovenia:

GI30WN s prechodkou na kábel

GI30WK s konektorom a káblom pre pripojenie do svorkovnice

Návod kalibrácie detektorov GI30WN a GI30WK.

Návod náhrady detektorov GI30N(K) za GI30WN(WK).

Detektory GI30N a GI30K boli nahradené detektormi GI30WN a GI30WK.

Detekovaný plyn: CH4 - metán, LPG - propán, bután
Výstup: Tranzistor s otvoreným kolektorom