GI30N, GI30K

GI30N, GI30K

Detektor prítomnosti horľavých látok vo vzduchu

Výrobca: J.T.O.

Detektory typu GI30N a GI30K sú stacionárne elektronické prístroje určené na detekciu prítomnosti horľavých látok vo vzduchu. Ich úlohou je včasné vyslanie signálu o vzniku potenciálne výbušnej atmosfére. Sú určené pre použitie v priemyselných a komerčných aplikáciách pre detekciu horľavých plynov alebo pár horľavých látok. 

V ponuke sú dve vytovenia: GI30N s prechodkou na kábel, GI30K s konektorom a káblom pre pripojenie do svorkovnice.

pdfKatalógový list

Detekovaný plyn: CH4 - metán, LPG - propán, bután
Výstup: Tranzistor s otvoreným kolektorom