GD52

GD52

Detektor spáliteľných plynov

Výrobca: J.T.O.

Je určený na kontrolu úniku horľavého plynu v ovzduší. Jeho hlavnou prednosťou je ľahká obsluha, jednoduché použitie, malé rozmery a veľká mechanická odolnosť. Telo prístroj je vyrobený z duralovej zliatiny. Ako detekčný snímač je použitý citlivý žhavený polovodičový senzor. Prístroj GD52 umožňuje detekovať rôzne horľavý plynov.

odkaz Katalógový list