NZ34, NZ34DIN

NZ34, NZ34DIN

Napájací zdroj (DC 12 V) slúži na napájanie jedného alebo viacerých kusov detektorov plynu.

Výrobca: J.T.O.

Umožňuje aj spracovanie výstupného signálu z detektorov. Relé, ktoré sú obsiahnuté na doske elektroniky zdroja, zabezpečujú výkonové bezpotenciálové oddelenie výstupu detektorov.
V zdroji je možné zvoliť dlhodobé spracovanie signálu z detektora. Voliteľné oneskorenie odozvy relé v priebehu používania na odstránenie náhodného zapnutia detektora po krátkodobom úniku spalín do kotolne a pod.

pdfKatalógový list

Výstup: Kontakt relé