GC20P-230

GC20P-230

Detektor prítomnosti horľavých látok vo vzduchu, napájanie 230V AC.

Výrobca: J.T.O.

Ich úlohou je skoré vyslanie signálu o možnosti výbušnej atmosféry(10% LFL, 20% LFL - lower flammability limit). 
Pre svoju činnosť používajú neselektívny polovodičový snímač, ktorý reaguje na prítomnosť širokého radu horľavých plynov alebo párov. Kalibráciou pomocou požadovanej konkrétnej stráženej látky sa dosiahne presného
nastavenia pre jednotlivé aplikácie. Detektor GC20P-230V je možné nastaviť na rôzne látky hlavne uhľovidíkového charakteru ako napríklad vodík, metán, propán, bután, alkohol, acetón a pod.

odkaz Katalógový list

Detekovaný plyn: CH4 - metán