Húkačka JTO

Húkačka JTO

Húkačka 12V DC (90dB)

Výrobca: J.T.O.

Položka špecifikácie jednotky
Menovité napätie(DC) V 6
Prevádzkové napätie(DC) V 6...12

pdfKatalógový list