XB 70M-1

XB 70M-1

Spájkované tepelný výmenník, XB

Výrobca: Danfoss

XB je Meďou spájkovaný doskový tepelný
výmenník vyvinutý na ich použitím v systémoch CZT
(Napr. Klimatizácia, vykurovanie, príprava TÚV).
Vyrába sa s niekoľkými rozdielne dimenzovanými
teplovýmennými dosky.

Základné údaje:
- min. teplota -10 ° C
max. teplota +180 ° C
- max. Prevádzkový tlak 25 bar
- Prúdiace médium
CZT: teplonosné médium voda / zmes
voda-glykol do 50%
CZCH: zmesi etylén-, propylén-voda a glykol,
roztok etanol-voda a iné vhodné médiá na
prenos tepla. (Kontaktujte, prosím, oblastného
Predajca Spoločnosti Danfoss s.r.o. Zlaté
Moravce.)
- rozmery pripájať DN (závitový Alebo
prírubové) 20 ... 100

pdfKatalógový list

Zoznam typov:

B 37L-1 60 obj.č. 004B1683

XB 04-1 10 obj.č. 004B1012

XB 04-1 16 obj.č. 004B1014

XB 04-1 20 obj.č. 004B1016

XB 04-1 26 obj.č. 004B1017

XB 04-1 30 obj.č. 004B1019

XB 04-1 36 obj.č. 004B1021

XB 04-1 40 obj.č. 004B1023

XB 04-1 50 obj.č. 004B1024

XB 04-1 60 obj.č. 004B1026

XB 04-1 8 obj.č. 004B1011

XB 04-2 20-20 obj.č. 004B1036

XB 04-2 26-26 obj.č. 004B1037

XB 04-2 30-30 obj.č. 004B1038

XB 04-2 36-36 obj.č. 004B1039

XB 04-2 40-40 obj.č. 004B1040

XB 04-2 46-46 obj.č. 004B1041

XB 04-2 50-50 obj.č. 004B1042

XB 04-2 56-56 obj.č. 004B1043

XB 04-2 60-60 obj.č. 004B1044

XB 06H-1 10 obj.č. 004B2037

XB 06H-1 16 obj.č. 004B2038

XB 06H-1 20 obj.č. 004B2039

XB 06H-1 26 obj.č. 004B2041

XB 06H-1 30 obj.č. 004B2042

XB 06H-1 36 obj.č. 004B2043

XB 06H-1 40 obj.č. 004B2044

XB 06H-1 60 obj.č. 004B2047

XB 06H-1 70 obj.č. 004B2048

XB 06H-1 8 obj.č. 004B2036

XB 06L-1 10 obj.č. 004B2025

XB 06L-1 16 obj.č. 004B2026

XB 06L-1 20 obj.č. 004B2027

XB 06L-1 26 obj.č. 004B2028

XB 06L-1 30 obj.č. 004B2029

XB 06L-1 36 obj.č. 004B2030

XB 06L-1 40 obj.č. 004B2031

XB 06L-1 50 obj.č. 004B2032

XB 06L-1 60 obj.č. 004B2033

XB 06L-1 70 obj.č. 004B2034

XB 06L-1 8 obj.č. 004B2024

XB 10-2 20-20 obj.č. 004B3010

XB 10-2 26-26 obj.č. 004B3013

XB 10-2 30-30 obj.č. 004B3015

XB 10-2 36-36 obj.č. 004B3018

XB 10-2 40-40 obj.č. 004B3020

XB 10-2 46-46 obj.č. 004B3023

XB 10-2 50-50 obj.č. 004B3025

XB 10-2 56-56 obj.č. 004B3028

XB 20-1 10 obj.č. 004B1205

XB 20-1 16 obj.č. 004B1208

XB 20-1 20 obj.č. 004B1210

XB 20-1 26 obj.č. 004B1213

XB 20-1 30 obj.č. 004B1215

XB 20-1 36 obj.č. 004B1218

XB 20-1 40 obj.č. 004B1220

XB 20-1 50 obj.č. 004B1225

XB 20-1 70 obj.č. 004B1235

XB 20-2 40-40 obj.č. 004B3220

XB 20-2 46-46 obj.č. 004B3223

XB 20-2 50-50 obj.č. 004B3225

XB 20-2 56-56 obj.č. 004B3228

XB 20-2 60-60 obj.č. 004B3230

XB 24-1 10 obj.č. 004B1027

XB 24-1 16 obj.č. 004B1028

XB 24-1 20 obj.č. 004B1029

XB 24-1 26 obj.č. 004B1031

XB 24-1 30 obj.č. 004B1032

XB 24-1 36 obj.č. 004B1033

XB 24-1 40 obj.č. 004B1034

XB 24-1 50 obj.č. 004B1067

XB 24-1 60 obj.č. 004B1068

XB 24-1 70 obj.č. 004B1069

XB 30-1 10 obj.č. 004B1405

XB 30-1 100 obj.č. 004B1450

XB 30-1 16 obj.č. 004B1408

XB 30-1 20 obj.č. 004B1410

XB 30-1 26 obj.č. 004B1413

XB 30-1 30 obj.č. 004B1415

XB 30-1 36 obj.č. 004B1418

XB 30-1 40 obj.č. 004B1420

XB 30-1 50 obj.č. 004B1425

XB 30-1 60 obj.č. 004B1430

XB 30-1 70 obj.č. 004B1435

XB 30-1 80 obj.č. 004B1440

XB 30-1 90 obj.č. 004B1445

XB 30-2 20-20 obj.č. 004B3410

XB 30-2 26-26 obj.č. 004B3413

XB 30-2 30-30 obj.č. 004B3415

XB 30-2 36-36 obj.č. 004B3418

XB 30-2 40-40 obj.č. 004B3420

XB 30-2 46-46 obj.č. 004B3423

XB 30-2 50-50 obj.č. 004B3425

XB 37H-1 10 obj.č. 004B1705

XB 37H-1 100 obj.č. 004B1718

XB 37H-1 110 obj.č. 004B1719

XB 37H-1 120 obj.č. 004B1720

XB 37H-1 16 obj.č. 004B1706

XB 37H-1 20 obj.č. 004B1707

XB 37H-1 26 obj.č. 004B1708

XB 37H-1 30 obj.č. 004B1709

XB 37H-1 36 obj.č. 004B1710

XB 37H-1 40 obj.č. 004B1711

XB 37H-1 50 obj.č. 004B1712

XB 37H-1 60 obj.č. 004B1714

XB 37H-1 70 obj.č. 004B1715

XB 37H-1 80 obj.č. 004B1716

XB 37H-1 90 obj.č. 004B1717

XB 37L-1 10 obj.č. 004B1675

XB 37L-1 100 obj.č. 004B1687

XB 37L-1 110 obj.č. 004B1688

XB 37L-1 120 obj.č. 004B1689

XB 37L-1 16 obj.č. 004B1676

XB 37L-1 20 obj.č. 004B1677

XB 37L-1 26 obj.č. 004B1678

XB 37L-1 30 obj.č. 004B1679

XB 37L-1 36 obj.č. 004B1680

XB 37L-1 40 obj.č. 004B1681

XB 37L-1 50 obj.č. 004B1682

XB 37L-1 70 obj.č. 004B1684

XB 37L-1 80 obj.č. 004B1685

XB 37L-1 90 obj.č. 004B1686

XB 37M-1 10 obj.č. 004B1690

XB 37M-1 100 obj.č. 004B1702

XB 37M-1 110 obj.č. 004B1703

XB 37M-1 120 obj.č. 004B1704

XB 37M-1 16 obj.č. 004B1691

XB 37M-1 20 obj.č. 004B1692

XB 37M-1 26 obj.č. 004B1693

XB 37M-1 30 obj.č. 004B1694

XB 37M-1 36 obj.č. 004B1695

XB 37M-1 40 obj.č. 004B1696

XB 37M-1 50 obj.č. 004B1697

XB 37M-1 60 obj.č. 004B1698

XB 37M-1 70 obj.č. 004B1699

XB 37M-1 80 obj.č. 004B1700

XB 37M-1 90 obj.č. 004B1701

XB 51H-1 30 SB obj.č. 004B1103

XB 51H-1 36 SB obj.č. 004B1104

XB 51H-1 40 SB obj.č. 004B1105

XB 51H-2 30-30 obj.č. 004B3615

XB 51H-2 36-36 obj.č. 004B3618

XB 51H-2 40-40 obj.č. 004B3620

XB 51H-2 46-46 obj.č. 004B3623

XB 51H-2 50-50 obj.č. 004B3625

XB 51H-2 56-56 obj.č. 004B3628

XB 51H-2 60-60 obj.č. 004B3630

XB 51H-2 66-66 obj.č. 004B3633

XB 51H-2 70-70 obj.č. 004B3635

XB 51L-2 30-30 obj.č. 004B1292

XB 51L-2 36-36 obj.č. 004B1293

XB 51L-2 40-40 obj.č. 004B1294

XB 51L-2 46-46 obj.č. 004B1295

XB 51L-2 50-50 obj.č. 004B1296

XB 51L-2 56-56 obj.č. 004B1297

XB 51L-2 60-60 obj.č. 004B1298

XB 51L-2 66-66 obj.č. 004B1299

XB 51L-2 70-70 obj.č. 004B1300

XB 70H-1 100 obj.č. 004B2017

XB 70H-1 110 obj.č. 004B2018

XB 70H-1 120 obj.č. 004B2019

XB 70H-1 140 obj.č. 004B2020

XB 70H-1 160 obj.č. 004B2021

XB 70H-1 180 obj.č. 004B2022

XB 70H-1 200 obj.č. 004B2023

XB 70H-1 50 obj.č. 004B2012

XB 70H-1 60 obj.č. 004B2013

XB 70H-1 70 obj.č. 004B2014

XB 70H-1 80 obj.č. 004B2015

XB 70H-1 90 obj.č. 004B2016

XB 70L-1 100 obj.č. 004B2450

XB 70L-1 110 obj.č. 004B2455

XB 70L-1 120 obj.č. 004B2460

XB 70L-1 140 obj.č. 004B2470

XB 70L-1 160 obj.č. 004B2480

XB 70L-1 180 obj.č. 004B2490

XB 70L-1 200obj.č. 004B2499

XB 70L-1 50 obj.č. 004B2425

XB 70L-1 60 obj.č. 004B2430

XB 70L-1 70 obj.č. 004B2435

XB 70L-1 80 obj.č. 004B2440

XB 70L-1 90 obj.č. 004B2445

XB 70M-1 100obj.č. 004B2005

XB 70M-1 110obj.č. 004B2006

XB 70M-1 120obj.č. 004B2007

XB 70M-1 140obj.č. 004B2008

XB 70M-1 160obj.č. 004B2009

XB 70M-1 180obj.č. 004B2010

XB 70M-1 50obj.č. 004B2000

XB 70M-1 60obj.č. 004B2001

XB 70M-1 70obj.č. 004B2002

XB 70M-1 80obj.č. 004B2003

XB 70M-1 90obj.č. 004B2004

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti