SCHM

SCHM

Snímače CO2, prípadne teploty a relatívnej vlhkosti

Výrobca: Regmet

Napájacie napätie (Ucc) 10 až 30 VDC
Max. príkon trvalý / špičkový (<200ms) 0,5V / 4VA
Rozlíšenie CO2 / teploty / vlhkosti 1ppm / 0,1 ° C / 0,1% RH

- komunikácia ModBus RTU po linke 485
- dlhodobá stabilita merania C02 - NDIR sensor
- priama montáž na stenu alebo inštalačnú krabicu

pdf Katalógový list

Výstup: Digitálny