M-3CV

M-3CV

Ovládače pre trojcestné ventily s možnosťou komunikácie

Výrobca: Regmet

Koncipovaný s ohľadom na maximálnu univerzálnosť použitia. Z tohto dôvodu je kladený dôraz na široký rozsah
nastaviteľných parametrov ovládače.

- lineárne riadenie proporčne ventilov pomocou dvoch dvojstavových HW voliteľných výstupov (triaky / relé)
- dva pomocné dvojstavové výstupy signalizujúci krajné polohy ventilu (triaky / relé)
- jeden dvojstavový výstup pre všeobecné použitie (Triak / relé)
- komunikačný protokol Modbus RTU, rozhranie RS485
- meranie teploty multikanálovým 16-tich bitovým AD prevodníkom
- úplne autonómny režim alebo režim riadenia nadriadeným systémom
- PI alebo PID algoritmus pre výpočet akčného zásahu v jednoduchom alebo ekvitermným režime
- cyklická autokalibrácia polohy ventilu
- jednoduchá montáž na DIN lištu
- nastaviteľná poloha ventilu pri poruche komunikácie vstupných obvodov a snímačov

pdf Katalógový list

Výstup: Digitálny, Kontakt relé