RMD

RMD

Panelové meracie prístroje

Výrobca: Regmet

Určené k 4místnému zobrazeniu meraného vstupného signálu s možnosťou signalizácia prekročenia nastavených
komparáciou pomocou 2 spínacích relé.

- univerzálny vstup (Pt100, Pt1000, Ni1000, 0 ÷ 100Ω, 0 ÷ 1000Ω, 0 ÷ 5V, 0 ÷ 10V, 4 ÷ 20 mA, 0 ÷ 20mA)
- voľba typu výstupu (0 ÷ 10V, 4 ÷ 20mA, 0 ÷ 20mA)
- pomocné napätie 20VDC / 25mA pre napájanie externého prúdového snímača (mimo typ RMD21)
pdf Katalógový list

Výstup: Kontakt relé