SMA

SMA

Ovládač s digitálnou komunikáciou

Výrobca: Regmet

Určené na snímanie, prípadne na korekciu priestorovej teploty interiéru. Prístroj umožňuje merať a pomocou
ovládacieho kolieska nastaviť korekciu teploty.

Napájacie napätie 12 až 30 VDC
Prúdový odber max. 20 mA (bez zatíženého výstupu OUT)

pdf Kataogový list

Výstup: Digitálny