VM7TC, VM7TR, VM7TV

VM7TC, VM7TR, VM7TV

Moduly výkonového výstupu

Výrobca: Regmet

Výstupná jednotka určená pre ovládanie výkonové záťaže zvyčajne vstupným PWM signálom. Vstupným obvodom je
optotriak, ktorý sprostredkováva galvanicky oddelenú väzbu na výstupné spínací prvok, ktorým je triak (VM7TC, VM7TV) alebo tranzistor typu open-drain (VM7TR).

- 1 digitálny vstup
- 1 výkonový digitálny výstup
- galvanické oddelenie vstupu a výstupu
- výstup - triak alebo tranzistor

pdf Katalógový list