HIP1, HIP10

HIP1, HIP10

Prevodník teplota / prúd do hlavice

Výrobca: Regmet

Prevodník je určený k prevodu signálu odporových snímačov Pt100 alebo Pt1000 na unifikovaný lineárny signál 4÷20 mA.

- Meracie rozsahy v rozmedzí -50 ° C až 600 ° C
- Analógové vstupy 4÷20 mA
- kompaktné vyhotovenie do hlavice snímača
- HIP1 - prevodníkom pre Pt100
- HIP10 - prevodníkom pre Pt1000

pdf Katalógový list

Výstup: Prúdový 4 - 20 mA