MAO2

MAO2

Modul analógových výstupov

Výrobca: Regmet

Modul dvoch analógových výstupov jednotlivo konfigurovateľných v rozsahu 0 ÷ 10 V alebo 0 ÷ 20 mA.
Komunikácia s nadradeným systémom je vedená po linke RS485 protokolom Modbus RTU a prístroj pracuje vždy v
režime "slave".

Napájacie napätie (Ucc) 15 až 30 VDC
Max. odber bez zaťažených výstupov 25mA
Max. odber zo zaťaženými výstupmi 65mA (OUT_1 = 20mA, OUT_2 = 20mA)

pdfKatalógový list

Výstup: Digitálny