RI-FD

RI-FD

Prevodník frekvencia / prúd

Výrobca: Regmet

Určený k prevodu frekvenčného signálu 50 až 500 Hz na normalizovaný výstupný signál 4 až 20 mA. Vstupný signál je lineárne úmerný  vstupnému signálu. Vstup a výstup nie je galvanicky oddelený.

Napájacie napätie 18 až 30 VDC
Výstup 4 až 20 mA
Vstup 50 až 500 Hz

pdfKatalógový list

Výstup: Prúdový 4 - 20 mA