RNI

RNI

Prevodník teplota / prúd v krabičke

Výrobca: Regmet

Určený k prevodu signálu odporových snímačov Pt100, Pt1000, Ni1000, Ni10000, prípadne odporových vysielačov
OV 100 alebo signálu O až 10 V na unifikovaný výstup 4 až 20 mA a 0 až 20 mA. vstupný signál je lineárny a úmerný teplote alebo vstupnému signálu.

pdfKatalógový list

Výstup: Prúdový 4 - 20 mA